Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021 Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38293.pdf

Document Tamany
BOE bases y convo de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial zonas rurales.pdf 526 KB
BOE extrac ayudas para el apoyo de la actividad comercial zonas rurales.pdf 173 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals, destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14818.pdf

Document Tamany
BOE bases y convo de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial zonas rurales.pdf 526 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals,en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, subvencions

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14818.pdf

Document Tamany
BOE bases y convo de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial zonas rurales.pdf 526 KB