Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021 Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

Document Tamany
BOE Bases y convo Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario 501 KB
EXTRACT BOE Bases y convo Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no se 173 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, per a donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

Document Tamany
BOE Bases y convo Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario 501 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Bases reguladores d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de Comercialització, per a donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

Document Tamany
BOE Bases y convo Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario 501 KB