Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

El Programa GMI es basa en un assessorament personalitzat a la Pime sobre la competitivitat de la seua marca de cara a la internacionalització i té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat internacional de les empreses, mitjançant l'adopció d'una cultura a favor de la marca com a eina estratègica de competitivitat i diferenciació en el procés d'internacionalització.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.camaravalencia.com/esES/internacional/Paginas/programa-GMI.aspx

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/783601/document/617206

Document Tamany
Convocatoria ayudas GMI 2021.pdf 859 KB
Anexo I Descripción Programa GMI.pdf 531 KB

Ordre

Ordre: Plans de suport a la internacionalització, a través de la marca, en el marc del Programa per a la Gestió de la Marca per a la Internacionalització (GMI)

Plans de suport a la internacionalització, a través de la marca, en el marc del Programa per a la Gestió de la Marca per a la Internacionalització (GMI)

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/783601/document/617206

Document Tamany
Convocatoria ayudas GMI 2021.pdf 859 KB
Anexo I Descripción Programa GMI.pdf 531 KB

Base reguladora

Base reguladora: Plans de suport a la internacionalització, a través de la marca, en el marc del Programa per a la Gestió de la Marca per a la Internacionalització (GMI)

Desenvolupament de plans de suport a la internacionalització, a través de la marca, en el marc del Programa per a la Gestió de la Marca per a la Internacionalització (GMI)

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/783601/document/617206

Document Tamany
Convocatoria ayudas GMI 2021.pdf 859 KB
Anexo I Descripción Programa GMI.pdf 531 KB