Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021. Subvencions per al finançament de les despeses derivades de l’adquisició de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Seguretat i salud laboral

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19870

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/09/09/pdf/2021_8846.pdf

Document Tamany
Subvenciones para la financiación de los medios materiales destinados a los ayuntamientos que dispon 428 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per al finançament dels mitjans materials destinats als ajuntaments que disposen de cos de policia local

Subvencions per al finançament dels mitjans materials destinats als ajuntaments que disposen de cos de policia local

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/09/09/pdf/2021_8846.pdf

Document Tamany
Subvenciones para la financiación de los medios materiales destinados a los ayuntamientos que dispon 428 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de subvencions per al finançament dels mitjans materials destinats als ajuntaments que disposen de cos de policia local

Bases reguladores de subvencions per al finançament dels mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/08/pdf/2018_10277.pdf

Document Tamany
Bases policia local.pdf 560 KB