Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes a les persones agricultores que s’hagen vist afectats per la Covid-19, concretament, reduir el seu impacte econòmic en el cultiu, cuidat de terres i la comercialització dels seus productes.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://foios.sedelectronica.es/info0

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/783004/document/615702

Document Tamany
Foios convocatoria agricultores.pdf 381 KB
Foios extracto agricultores.pdf 316 KB

Ordre

Ordre: FOIOS. Covid-19. Ajudes a les persones agricultores

Ajudes a les persones agricultores degut a la situación generada por la covid-19

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/783004/document/615702

Document Tamany
Foios convocatoria agricultores.pdf 381 KB
Foios extracto agricultores.pdf 316 KB

Base reguladora

Base reguladora: FOIOS. Covid-19. Bases reguladoras de las Ayudas a las personas agricultores

L'estabilitat agrícola a Foios té un impacte mediambiental directe i indirecte sobre la qualitat de vida dels nostres veïns, així com el valor patrimonial i ambiental que aquesta activitat econòmica significa per al nostre poble i per a la comarca en la qual s'assentisca. Per això, aquestes ajudes tenen com a finalitat la millora en la defensa del Medi Ambient rural valencià, a través de les ajudes als agricultors.

+ info:  https://bit.ly/3Dv4S8n

Document Tamany
Bases ayudas covid agricultures foios.pdf 377 KB