Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

2021. Ajudes destinades a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seua integració en les cadenes de valor.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  http://sede.red.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37653.pdf

Document Tamany
transformación digital.pdf 175 KB
transformación digital1.pdf 547 KB

Ordre

Ordre: Ajudes destinades a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seua integració en les cadenes de valor.

Ajudes a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seua integració en les cadenes de valor.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37653.pdf

Document Tamany
transformación digital.pdf 175 KB
transformación digital1.pdf 547 KB

Base reguladora

Base reguladora: Modificació de les bases reguladores d'ajudes a programes per al desenvolupament de l'emprenedoria tecnològica i la demanda tecnològica

Modificació de l'Ordre ECE/1301/2019, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., a programes per al desenvolupament de l'emprenedoria tecnològica i la demanda tecnològica, en el marc de l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital del Programa Estatal d'I+D+i orientada a reptes de la societat.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13566.pdf

Document Tamany
Modif bases a emprendimiento tecnologico.pdf 241 KB