Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Segona convocatòria de les ajudes parèntesis a autónoms i microempreses en el marc del Decret llei 1/2021, de 22 de Gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Economia social (cooperatives, societats laborals...), Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://xativa.sedelectronica.es/board

+ info:  https://bit.ly/3DzARnU

Document Tamany
Xativa Ayudas Paréntesi II del Plan Resistir.pdf 336 KB

Ordre

Ordre: XATIVA. Covid-19. Pla Resistir. Ajudes Paréntesi II del Pla Resistir als sectors més afectats de la pandèmia.

Ajudes Paréntesi II del Pla Resistir als sectors més afectats de la pandèmia.

+ info:  https://bit.ly/3DzARnU

Document Tamany
Xativa Ayudas Paréntesi II del Plan Resistir.pdf 336 KB

Base reguladora

Base reguladora: XATIVA. Covid-19. Pla Resistir. Bases de la convocatòria d'ajudes parèntesis del Pla Resistir per als sectors més afectats de la pandèmia

Bases de la convocatòria d'ajudes parèntesis del Pla Resistir per als sectors més afectats de la pandèmia

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/751726/document/528700