Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Desenvolupar Plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, subvencionats en un 50% per FEDER

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.camara.es/sede/valencia

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/07/21/pdf/2021_7905.pdf

Document Tamany
Programa InnoCamara.pdf 211 KB

Ordre

Ordre: 2021. Ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras

Ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras

+ info:  http://dogv.gva.es/datos/2021/05/10/pdf/2021_4861.pdf

Document Tamany
Convocatoria InnoCámaras 2021.pdf 772 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases d’ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras 2021

Bases d’ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras 2021

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/763398/document/561261

Document Tamany
Convocatoria InnoCámaras 2021.pdf 772 KB