Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes destinades a fomentar una pesca sostenible_ Mesura 1.4.9 Inversions que milloren les infraestructures i la seguretat dels pescadors en ports pesquers, llocs de desembarque, llotges i fondejadors.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18624

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575155

Document Tamany
DOGV_ayudas para fomentar una pesca sostenible 2021.pdf 502 KB
DOGV_ayudas para fomentar una pesca sostenible 2021_EXT.pdf 206 KB

Ordre

Ordre: Ajudes destinades a fomentar una pesca sostenible en la C.V i les Ajudes per a la promoció en diversificació aqüícola i pesquera 2021

Ajudes destinades a fomentar una pesca sostenible en la C.V i les Ajudes per a la promoció en diversificació aqüícola i pesquera 2021

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/571202

Document Tamany
DOGV_Resolución CS fomento pesca sostenible_firmado.pdf 228 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana

Ordre 10/2017, de 14 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, (DOGV 8017, 07.04.2017)

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2857.pdf

Document Tamany
bases-ajudes-pesca-acuicultura-sostenible-2017-04-07.pdf 2 MB