Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions per a la redacció de nous plans d’emergència d’àmbit local o revisió dels ja aprovats, per part dels municipis de la Comunitat Valenciana

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/07/20/pdf/2021_7736.pdf

Document Tamany
Bases convocatoria Planes de emergencia.pdf 725 KB

Ordre

Ordre: 2021. Ajudes destinades a l’elaboració de nous plans d’emergència o a la revisió dels ja aprovats dels municipis de la Comunitat Valenciana

Ajudes destinades a l’elaboració de nous plans d’emergència o a la revisió dels ja aprovats dels municipis de la Comunitat Valenciana

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/07/20/pdf/2021_7736.pdf

Document Tamany
Bases convocatoria Planes de emergencia.pdf 725 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per la concesió d’ajudes destinades a l’elaboració de nous plans d’emergència o a la revisió dels ja aprovats

Bases reguladores per la concesió d’ajudes destinades a l’elaboració de nous plans d’emergència o a la revisió dels ja aprovats dels municipis de la Comunitat Valenciana

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/07/20/pdf/2021_7736.pdf

Document Tamany
Bases convocatoria Planes de emergencia.pdf 725 KB