Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting de vehicles nous matriculats per primera vegada a Espanya i l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a nou mesos d'antiguitat (vehicles de demostració), comptada des de la seua primera matriculació.

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://moves.ivace.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/07/19/pdf/2021_7785.pdf

Document Tamany
Convocatoria MOVES III Vehículo.pdf 2 MB

Ordre

Ordre: MOVES III-Vehicles. 2021. Ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica

MOVES III-Vehicles. 2021. Ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/07/19/pdf/2021_7785.pdf

Document Tamany
Convocatoria MOVES III Vehículo.pdf 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: MOVES III. L'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf

Document Tamany
Bases MOVES III.pdf 507 KB