Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

EMPUJU 2021_Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la C.V Justificació: termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Entitats locals, Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21902&version=amp

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/07/19/pdf/2021_7783.pdf

Document Tamany
EMPUJU_INFO.pdf 37 KB
LABORA_DOGV EMPUJU 2021.pdf 660 KB
LABORA_DOGV EMPUJU 20212 extr.pdf 208 KB

Ordre

Ordre: EMPUJU. Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la C.V.

EMPUJU 2021_Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la C.V, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 C.V

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575243

Document Tamany
LABORA_CONVOCATORIA EMPUJU 2021.pdf 136 KB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores Avalem Experiència Plus: Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la C.V

Bases reguladores Avalem Experiència Plus: Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la C.V , en el marc del Programa operatiu del FSE 2014-2020 de la C.V (ORDRE 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2019/05/02/pdf/2019_4331.pdf

Document Tamany
ORDEN 7_2019 AVALEM EXPERIENCIA PLUS.pdf 639 KB