Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

L'ÈNOVA_*COVID-19_PLA RESISTIR_2a Convocatòria Ajudes Parèntesis. Ampliació CNAEs

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://lenova.sedelectronica.es/info.3

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573837

Document Tamany
ENOVA_ Plan Resitir 2 fase Resol Alc ampliació CNAE castellano.pdf 387 KB
enova_bop_2ª convo Paln resistir.pdf 319 KB

Ordre

Ordre: ÈNOVA_COVID-19_PLA RESISTIR Ajudes Parèntesis

ÈNOVA_COVID-19_PLA RESISTIR Ajudes Parèntesis

+ info:  https://bit.ly/2ZYjuKZ

Document Tamany
ENOVA_BOP Convo PLAN RESISTIR.pdf 725 KB

Base reguladora

Base reguladora: L'ÈNOVA_COVID-19_PLA RESISTIR Bases reguladores Ajudes Parèntesis

L'ÈNOVA_COVID-19_PLA RESISTIR Bases reguladores Ajudes Parèntesis

+ info:  https://bit.ly/300KAB1

Document Tamany
ENOVA_BOP Convo PLAN RESISTIR.pdf 725 KB