Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ALDAIA_COVID-19_PLA RESISTIR_ 2a convocatòria Ajudes Parèntesis

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=2&idioma=1

+ info:  https://bit.ly/36QLvHT

Document Tamany
ALDAIA_BOP 2 convo Plan Resistir.pdf 332 KB
ALDAIA_Solcitud Plan Resistir 2021 (2da convocatoria).pdf 323 KB
ALDAIA_Anexo III Mantenimiento Terceros (1).pdf 272 KB
ALDAIA_Anexo IV Cuenta justificativa de gastos.pdf 198 KB

Ordre

Ordre: ALDAIA_COVID-19_PLA RESISTIR_ 2a convocatòria Ajudes Parèntesis

ALDAIA_COVID-19_PLA RESISTIR_ 2a convocatòria Ajudes Parèntesis

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573530

Document Tamany
ALDAIA_BOP 2 convo Plan Resistir.pdf 332 KB

Base reguladora

Base reguladora: ALDAIA_COVID-19_PLA RESISTIR_Bases reguladores 2a convocatòria Ajudes Parèntesis

ALDAIA_COVID-19_PLA RESISTIR_Bases reguladores 2a convocatòria Ajudes Parèntesis

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573530

Document Tamany
ALDAIA_ BASES PLAN RESISTIR 2021 (2da convocatoria).pdf 4 MB
ALDAIA_Anexo I Relación de actividades subvencionables.pdf 143 KB
ALDAIA_Anexo II Relación de gastos subvencionables.pdf 194 KB