Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes
Suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat, en resposta a la pandèmia derivada de la Covid-19. Termini de presentació de les sol·licituds 1. Els sol·licitants que apliquen el règim d'estimació objectiva, empreses que hagen realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, s'iniciarà el dia 31 de maig i finalitzarà el 4 de juny de 2021. 2. Per a la resta de beneficiaris no contemplats en l'apartat anterior, s'iniciarà el dia 7 de juny i finalitzarà el dia 11 de juny de 2021.

 Periode: 31-05-2021 al 11-06-2021