Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes
Es pretén amb això fomentar el xicotet comerç municipal, incentivar el manteniment i la creació d'empreses comercials, així com millorar el mapa comercial de la ciutat de València. La presentació telemàtica de les sol·licituds es farà a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es i seguint la següent ruta: 1r Tràmits 2n Matèries 3r Activitat Econòmica, Ocupació i Consum 4t Comerç 5é Subvencions a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de Valéncia 2020

 Periode: 12-03-2020 al 31-03-2020ANUL·LADA CONVOCATÒRIA PER A REORIENTAR-LA A PALIAR EFECTES DEL CORONAVIRUS Subvencions 2020, destinades a potenciar i consolidar l’ecosistema emprenedor valencià per a fomentar la promoció econòmica del terme municipal de València i el suport a aquells col·lectius amb major dificultat d’accés a l’activitat econòmica. ( VALÈNCIA ACTIVA) En els programes: Crea,Consolidart, Emprén, Impuls Econòmic, Emplea i Comerç i l’Hoteleria del districte de Ciutat Vella i el barri del Pla del Remei.

 Periode: 02-03-2020 al 17-03-2020