Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes

ET FORMEN 2022. 1a Etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables Tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació ETFormem https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_10287.pdf CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 d’octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d’Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021- 2027 (POCV), per a l’exercici pressupostari 2022, en aplicació de l’Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n’aproven les bases reguladores. https://dogv.gva.es/datos/2022/12/14/pdf/2022_11560.pdf

 Periode: 17-10-2022 al 28-10-2022

2022. Subvencions als projectes T'avalem, en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Garantia juvenil Tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de subvencions als Projectes T’Avalem https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_10288.pdf RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2023, del director general de*LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per la qual es modifica la Resolució de 10 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T’Avalem». https://dogv.gva.es/datos/2023/02/13/pdf/2023_1354.pdf RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per la qual es modifica Resolució de 10 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació ’ Et Formem.’ https://dogv.gva.es/datos/2023/02/13/pdf/2023_1358.pdf

 Periode: 14-10-2022 al 27-10-2022

2022. Subvencions als projectes «T’avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació «Garantia juvenil Tramitació d’urgència de la convocatòria de concessió de subvencions als Projectes T’Avalem https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_10288.pdf RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 10 d’octubre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T’Avalem» https://dogv.gva.es/datos/2023/02/13/pdf/2023_1354.pdf

 Periode: 14-10-2022 al 27-10-2022