Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes











Covid-19. Subvencions en el sector de la flor tallada y la planta ornamental en funció de la superfície la producció de flor de la qual tallada i planta ornamental haja sigut efectivament destruïda durant el període comprés entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020 CORRECCIÓ d’errades per omissió dels annexos en la publicació de la Resolució de 22 d’octubre de 2020 (DOGV 8937; 27.10. 2020), es publiquen: https://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/28/pdf/2020_8947.pdf

 Periode: 28-10-2020 al 05-11-2020

Subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes per amMillorar les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles, a través del finançament de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes, en desenvolupament de les mesures de cooperació amb organismes especialitzats per a la creació de programes d'investigació aplicada en el sector apícola, que estableix el Reglament únic per a la OCM, dins dels programes nacionals per al sector de l'apicultura

 Periode: 28-10-2020 al 17-11-2020