Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes

Subvencions a les associacions de comerciants de Xàtiva, en l’exercici 2020, per al finançament de campanyes i actuacions dirigides a la dinamització del comerç local i potenciar les relacions entre els comerciants i consumidors, conformement als principis de publicitat, transparència, objectivitat i igualtat i no discriminació, així com l’eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics

 Periode: 11-08-2020 al 07-09-2020


RAFELGUARAF: subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, microempreses i xicotetes empreses per a fer front als efectes originats per la COVID-19: ajudes per a protegir l'interés general, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades per a afrontar aquesta situació extraordinària provocada per la COVID-19, amb l'objectiu d'evitar que s'originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als habitants del municipi i vetlar perquè, una vegada finalitzada la crisi sanitària, es produïsca al més prompte possible una reactivació de l'economia local, evitant que l'impacte econòmic i social es prolongue en el temps. Aquestes ajudes tenen la forma de subvencions a fons perdut, i són despeses subvencionables els pagaments en concepte de quotes a la Seguretat Social, nòmines, lloguer, gestoria, telefonia, llum, aigua, manteniment de programes informàtics, dominis i hostings i despeses higiènic-sanitàries i d´equipament

 Periode: 04-08-2020 al 01-09-2020

Ajudes a les empreses de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de València en el programa «Ciberseguretat 2020», mitjançant la posada a la seua disposició dels serveis de diagnòstic assistit en ciberseguretat i implantació. Aquesta actuació té com a objectiu principal impulsar l’ús segur i fiable del ciberespai, protegint els drets i les llibertats dels ciutadans i promovent el progrés soci econòmic, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per a millorar la seua productivitat i competitivitat

 Periode: 23-07-2020 al 30-09-2020