Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes
Subvencions 2023 destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garantisquen préstecs per al seu finançament. Convocatòria 15 novembre 2023 Modificació convocatòria subvencions destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garantisquen préstecs per al seu finançament. https://www.boe.es/boe/dias/2024/04/09/pdfs/boe-b-2024-12742.pdf

 Periode: 30-11-2023 al 15-09-2024