Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes


2022. Ajudes per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat Extracte de modificació de l'Extracte de l'Ordre Ministerial per la qual s'aprova i publica la convocatòria corresponent a l'exercici 2022 del programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/09/pdfs/BOE-B-2022-34887.pdf

 Periode: 27-07-2022 al 29-09-2022