Ajudes i subvencions: Divalterra

 Convocatòries  Bases/Programes
Subvencions establides per l'article 35 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte del COVID-19, destinades a finançar el cost addicional dels avals del SAECA a titulars d'explotacions agràries que van resultar beneficiaris de les ajudes convocades a l'empara de l'ordre AAA/778/2016, de 19 de maig, en la seua convocatòria de 29 de maig de 2017, de l'Ordre APM/728/2017, de 31 de juliol i de l'Ordre APM/358/2018, de 2 d'abril.

 Periode: 02-04-2020 al 18-07-2020

Es pretén amb això fomentar el xicotet comerç municipal, incentivar el manteniment i la creació d'empreses comercials, així com millorar el mapa comercial de la ciutat de València. La presentació telemàtica de les sol·licituds es farà a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, https://sede.valencia.es i seguint la següent ruta: 1r Tràmits 2n Matèries 3r Activitat Econòmica, Ocupació i Consum 4t Comerç 5é Subvencions a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de Valéncia 2020

 Periode: 12-03-2020 al 31-03-2020