Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes
Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades 2023 Correcció d’errades de la Resolució de 30 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2023, en aplicació de l’Ordre TMS/368/2019, de 28 de març. (https://dogv.gva.es/datos/2023/02/08/pdf/2023_1212.pdf) CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2023, en aplicació de l’Ordre TMS/368/2019 https://dogv.gva.es/datos/2023/03/23/pdf/2023_3059.pdf

 Periode: 30-01-2023 al 17-02-2023