Ajudes i subvencions: Diputació de València

 Convocatòries  Bases/Programes

2023. Subvencions destinades a secundar, en els municipis de l'agenda AVANT, la realització d'activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis dels seus termes municipals CORRECCIÓ d’errades de l’extracte de la Resolució de 15 de febrer de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen les subvencions destinades a secundar, en els municipis de l’agenda AVANT, la realització d’activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels boscos mediterranis dels seus termes municipals. (https://dogv.gva.es/datos/2023/03/01/pdf/2023_2069.pdf)

 Periode: 23-02-2023 al 22-03-2023