Ayudas y subvenciones: Diputació de València

Convocatoria

Diputación de València. Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades sociales menores de la provincia de València para el fomento, promoción y divulgación de la responsabilidad social 2024

Periodo  al

Temática: Integración social

Tipo de beneficiario: Entidades locales

Tramitación de la ayuda:  https://www.sede.dival.es/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/01644&lang=va

Documento Tamaño
Extracto Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades sociales menore 354 KB
Diputación de València. Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades 354 KB

Orden

Orden: Diputación de València. Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades sociales menores de la provincia de València para el fomento, promoción y divulgación de la responsabilidad social 2024

Diputación de València. Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades sociales menores de la provincia de València para el fomento, promoción y divulgación de la responsabilidad social 2024

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/742784

Documento Tamaño
Diputación de València. Subvenciones destinadas a municipios de hasta 50.000 habitantes y entidades 354 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. BOP_28/07/2020 Modificación provisional de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de València. BOP_24/09/2020 Modificación definitiva Ordenanza General Subvenciones de la Diputació de València BOP_06/06/2023 Modificación definitiva Ordenanza General Subvenciones de la Diputació de València

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Documento Tamaño
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB
BOP 2023 06 06 Modificación definitiva Ordenanza General Subvenciones de la Diputació de València.pd 373 KB
Modificació de l ordenança general de subvencions.pdf 143 KB