Ayudas y subvenciones: Diputació de València

Convocatoria

Reacciona 2022 Fase II - Subvención para la redacción de proyectos de vías ciclopeatonales de interés naturales

Periodo  al

Temática: Medio ambiente , Agricultura, pesca y medio rural, Eficiencia energética

Tipo de beneficiario: Entidades locales

Tramitación de la ayuda:  https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640962

Documento Tamaño
Reacciona 2022 Fase II - Subvención para la redacción de proyectos de vías ciclopeatonales de interé 324 KB
REACCIONA 22 fase II FIRMADA (1).pdf 4 MB

Orden

Orden: REACCIONA 2022_II FASE_ Subvenciones área Medio Ambiente Diputación de Valencia

REACCIONA 2022_II FASE_ Subvenciones área Medio Ambiente Diputación de Valencia

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/842511/document/766142

Documento Tamaño
REACCIONA 22 fase II FIRMADA.pdf 4 MB
cl_Decreto aprobación REACCIONA 2022 FASEII 3 líneas +convocatoria.pdf 3 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. BOP_28/07/2020 Modificación provisional de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de València. BOP_24/09/2020 Modificación definitiva Ordenanza Gral Subvenciones

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Documento Tamaño
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB